Omarmen.be

Samen naar een duurzame maatschappij!

Beerse

Sociale dienst

Gasthuisstraat 49, 2340 Beerse

Tel: 014 60 09 60

https://www.ocmwbeerse.be/sociale-dienst-algemeen-spreekuur

Kwartierwerker: Peggy Gijs, 0471 70 20 16

Sedert 2016 werkt Beerse met een brugfiguur. Al kwartiermakend gaat ze actief in de gemeente op zoek naar mensen in armoede. Zij brengt hen in contact met diensten en rechten, doet een warme doorverwijzing of gaat mee.