Omarmen.be

Samen naar een duurzame maatschappij!

Over Omarmen

Omarmen.be biedt een digitaal platform waarop alle verenigingen en instanties die werken aan het terugdringen van kansarmoede in regio Turnhout op zoek kunnen naar vrijwilligers, hulpgoederen en/of financiële hulp.

Omarmen heeft als doel:

Oog hebben voor, en beperken van, kansarmoede in al zijn vormen in onze stadsregio. Samen met jullie creëert Omarmen kansen!

1. Door bewustmaking

We kunnen er niet meer naast kijken. Armoede beperkt zich niet tot verre landen, zelfs niet tot Antwerpen en Brussel. Ook hier in onze achtertuin worden kinderen met lege brooddozen naar school gestuurd, kunnen sommige buren geen doktersbezoek betalen… Te veel mensen in onze regio hebben het moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien.

Volgens cijfers van Kind en Gezin heeft Turnhout een kansarmoede-index van 27,5%. De stad haalde met dit cijfer een bedroevende zesde plaats in Vlaanderen. Ook in de rest van de regio is er nog werk aan de winkel.

Een hoog armoedecijfer heeft een invloed op de lokale economie, op het onderwijs van alle kinderen…  Een investering in het terugdringen van kansarmoede betekent dus een investering in de toekomst van ons allen.

2. Door te informeren

“Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële.” — Kind en Gezin

Kansarmoede aanpakken wil dan ook zeggen dat op verschillende aspecten ingezet moet worden. Kansarmoede gaat niet enkel over het financiële aspect, maar over veel meer, ook over waardering en hoe anderen naar mensen in armoede kijken.

3. Door te verbinden

We bieden een platform aan waar verenigingen, instellingen, VZW’s en helpende handen elkaar kunnen vinden.

Er worden reeds grote inspanningen gedaan om kansarmoede in al zijn vormen te bestrijden. We vinden overal mooie initiatieven…. Initiatieven die vaak handen en middelen tekort komen om hun doelstellingen te bereiken.

Langs de andere zijde zijn er veel mensen en bedrijven die graag hun medeburgers willen helpen door middel van vrijwilligerswerk, hulpgoederen of financiële steun.

Particulieren en bedrijven kunnen op dit platform kiezen hoe ze mee de strijd aangaan tegen kansarmoede. Iedereen kan meedoen! Op eigen maat! Enkele muisklikken en je bent vertrokken…

Samen zorgen we ervoor dat iedereen met dezelfde mogelijkheden de wereld in kan.

Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life. — Nelson Mandela